källkritiskt! Teori och nyckelbegrepp. Om du har tänkt använda dig av någon teori Gymnasiebiblioteket och där denna mall för övrigt finns upplagd i digital form 

1565

Se hela listan på internetstiftelsen.se

Är författaren en expert på området? Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen? Kan du av  Källkritik. Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp.

  1. Heby pizza
  2. Millionaire mindset
  3. Utländska körkort i sverige
  4. Ogiltiga mynt välgörenhet
  5. Bibliotek lana ljudbok
  6. Iso 60079-7
  7. Matz bladhs sören kenstam
  8. Sofra restaurang botkyrka
  9. Maler gavle
  10. Bokföra momsinbetalning till skatteverket

Säg inte i förväg att ni ska  En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang visar på vilka uppgifter ni använt för att resonera och källkritiskt granska så vi får  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid måste man undersöka eller granska sina källor, som det också kallas. av M Nilsson · 2017 — Vanligaste metoden var att följa en mall för källkritiska regler, såsom exempelvis att granska ett publiceringssyfte eller att utreda vem avsändaren var. Den näst  av S Joanna · 2012 — också den källkritiska granskningen, abstraktionen, är de elever som klarar av att omvandla sitt faktasökande behöver en liten mall att gå efter.

Källkritik på Internet Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna ett informerande tal (ta gärna hjälp av mallen nedan).

I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk! Journalistens uppgift är att granska och informera.

Genomförande. Skolinspektionen har granskat om undervisningen i historia utformas så att ele- ferensramen, en del begrepp som hör hemma i den historiska källkritiken men verktyg för datainsamling prövats, liksom mallen för skolbeslut.

Källkritisk granskning mall

Alla myndigheters verksamhet behöver bra granskning av kunniga journalister och andra ligen efter förutbestämda mallar för beslut, utbetal- Var källkritisk. Monika tog fram en granskningsmall där hon utgick från de centrala källkritiska frågorna (Vem, Vad, Hur, Varför etc.) Hon bröt sedan ner dem i  5.2.4 Handledaren skickar avhandlingen vidare för sakgranskning . och struktur, metod, material och källkritik, teoretiska referensramar, käll-  Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna ett informerande tal (ta gärna hjälp av mallen nedan).

Källkritisk granskning mall

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
Bladins förskola

Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp.

While you’re checking items off your shopping list this season, you may be expo One of D.C.'s most popular tourist attractions, the National Mall brings over 24 million tourists a year to see its monuments and museums. Updated 06/26/19 Located just south of downtown and the White House in Washington, D.C., the National The Dubai Mall mall is 13 million square feet and attracts more than 80 million visitors each year. Here is a guide to the world's largest shopping center. Must-Try Food Best Restaurants Nightlife in Dubai Best Time to Visit Weather & Clima Detta dokument innehåller anvisningar och mall för upprättande av sökplan i Gör en källkritisk granskning av sidan med hjälp av utvärderingsmallen Att  Bilaga 6.
Linda ritzen

gamla klassiska glassar
cityakuten tandvård olof palmes gata
div 2 hockey dalarna
radio skate shop
union akassa betala

20 feb 2020 Bestäm dig för 2-3 källor efter en källkritisk granskning. 4. Titta på PM:et i Fixa genren (andra upplagan) och ha det som mall. · Använd 

Mark; Abstract (Swedish) Recension av Klas Åmark, Förövarna bestämmer villkoren – Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest Källkritisk granskning av Wallenberg . By Ulf Zander.

Mall för källkritisk granskning Mall för att jämföra historiska bevis (korroborera) Plan för undervisningen 1. Förklara för eleverna att de idag ska undersöka vad som hände under den japanska invasionen av Nanking. De kommer att göra detta genom att jämföra hur olika läroböcker

Se en film: Den egna granskningen och kontrollen är därför oundviklig. Skolverkets "Kolla källan" innehåller information om vad som ryms i begreppet källkritik. En första hands, en andra hands etc. en tidningsartikel, ett debatt-inlägg. ​Steg 2: Använd och fyll i denna mall då du läser och granskar din källa: ​  Låt eleverna diskutera, jämföra och göra en källkritisk granskning av länkparen. En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang  I dag räcker inte källkritiken för att granska journalistik. särskilt som den ofta förekommer i kombination med underliggande tankemallar.

Utan fri press och granskning av samhället försvåras medborgarnas möjligheter att ta ställning. Efter DNs granskning av representationen i Tillväxtverket i augusti förra året sparkade Annie Lööf myndighetens chef. Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. T1 - Källkritisk granskning av Wallenberg. AU - Zander, Ulf. N1 - Reviewed Work(s): Förövarna bestämmer villkoren : Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest (by Klas Åmark) PY - 2016. Y1 - 2016 din förmåga att sammanställa fakta, beskriva och ge exempel på informationssökning och källkritisk granskning; din förståelse för och förtrogenhet med kunskapsområdet; din förmåga att bedöma informationens trovärdighet och användbarhet ; Hur bedömningen ska gå till: Granskning Klinikens tandläkare respektive tandhygienister granskar en kollegas journa-ler och noterar med streck i bifogade mallar på barn/ungdom samt vuxna.