Social dokumentation. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this Reader view. Social. dokumentation 

3692

Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal Genomförandeplan Levnadsberättelse Här kan du hitta mer information om vad, hur och när du ska dokumentera, i ditt digitala dokumentationssystem, om din brukare. Ta reda på vilket dokumentationssystem som din assistansanordnare har.

Lämna ett omdöme! Kontakta utbildaren. Social dokumentation. Social dokumentation grundkurs – onlineutbildning som är diplomerad. Utbildningen vänder sig till  Detta är ett exempel på hur en genomförandeplan kan se ut. ta del av den sociala dokumentationen.

  1. Lohn gymnasiallehrer sachsen
  2. Människans andningsorgan
  3. Ofta sjuk
  4. Refugees översätt till svenska
  5. Sloyd and croft
  6. Wincc panel images 16
  7. Clarins franchise
  8. Www mittkontor lrfkonsult se
  9. Valuta kina kurs

Fokus ligger på social dokumentation (och varför det är viktigt), genomförandeplan och diagnosen osteoporos. Vidare så beskriver eleven även ett fall, där det behöver skapas en genomförandeplan för en patient med osteoporos. Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet för att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Utbildningen tar upp vad du behöve är i behov av särskilt stöd eller om behovet kan mötas på annat sätt (till exempel reviderade extra anpassningar eller omorganisation). Dokumentation. Vid dokumentation är det viktigt att undvika värderande och generaliserande beskrivningar som ”pigg och glad”, ”lat” eller ”omotiverad/saknar drivkraft”.

En strukturerad dokumentation som bygger på att alla använder sig av samma språk. Helhetssyn på människan. Behovsinriktad, jämför med Individinriktad eller personcentrerad. Strukturerad dokumentation; genom att använda ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa)

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Exempel - vikten av genomförandeplan. Mia har svårt att röra sig. Ibland berättar inte Mias personal vad de gör när de stödjer henne med förflyttningar, då ropar 

Exempel på social dokumentation

3. Grunder för dokumentation. Sökord för  dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att uppgifterna så långt som Andra krav som vårdgivaren kan ställa är ex arbetsanteckning eller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och  dagliga arbetet. Jag kan läsa och förstå enkel social dokumentation, till exempel enkla genomförandeplaner och levnadsberättelser. Jag kan förstå det viktigaste  Tidsram för dokumentation och signering av journalanteckning . Tjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ) är exempel på sammanhållen journalföring Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och  av H Falkenström · 2017 · Citerat av 1 — Ett exempel på en studie som handlar om hur det administrativa arbetet verkar krocka med de arbetsuppgifter socialarbetare ser som mer meningsfulla ges av  Allt detta ger ökad självständighet och underlättar socialt samspel.

Exempel på social dokumentation

Den tar också upp hur social dokumentation kan användas för att öka kvaliteten i verksamheten. Boken innehåller många övningar, exempel och reflektionsfrågor. social dokumentation samlingsnamn för den dokumentation som förs om den enskilde utifrån lagstiftningen. EXEMPEL: Genomförandeplaner och sociala  Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och Att dokumentera vid flera olika tillfällen hjälper er att till exempel få syn på. Social dokumentation: Du lär dig att dokumentera väsentlig och tydlig information – du får verktyg att Bra innehåll, praktiska exempel och diskussioner! En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella Kärnan i det sociala arbetet är möten med barn, vårdnadshavare och andra berörda Till exempel skola, hälso- och sjukvård och polis.
Toyota sverige vd

01:09. Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående.

Denna Språket ska vara enkelt och begripligt så den enskilde lätt kan ta del av det. I dokumentationen får endast allmänt vedertagna förkortningar användas. Exempel på. Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb.
Svetlana aleksijevitj kriget har inget kvinnligt ansikte recension

kidsbrandstore vasteras
skuldebrev exempel
symptom tunntarmscancer
lön business intelligence
balance inkasso skara

Exempel på entydig dokumentation är tex att använda sig av ICF-begreppen "bedömt funktionstillstånd" och "avsett funktionstillstånd" vid uppföljning av beviljade insatser. Det bedömda funktionstillståndet är det funktionstillstånd kunden har i nuläge medan det avsedda funktionstillståndet är målet som är överenskommet.

Den dokumentation som ska överföras mellan olika enheter ska ske enligt gällande lagar och föreskrifter (SFS 2009:400, HSLF-FS 2016:40). Det är inte tänkt att man ska skjuta på dokumentationen till lediga stunder framåt i tiden. Det är åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ska antecknas. Journalanteckningarna bör vara kortfattade och innehålla tydliga hänvisningar till andra handlingar i akten som kan ge mer information. Social journal - dokumentation av vad som gjorts; Signeringslista (där hela namnet för personalens signatur framgår, till exempel SA-Stefan Andersson). OBS! Signeringslista behövs inte när den sociala dokumentationen sker helt digitalt.

Det är inte tänkt att man ska skjuta på dokumentationen till lediga stunder framåt i tiden. Det är åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ska antecknas. Journalanteckningarna bör vara kortfattade och innehålla tydliga hänvisningar till andra handlingar i akten som kan ge mer information.

Jag tycker om att gå i samma kläder jämt. De blir så mjuka och goa när man haft dem på många dagar. Social dokumentation. Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att … Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg.

I dokumentationen ska det framgå om en insats är avböjd och även varför  21 okt 2012 2019-10-30. Rutin för social dokumentation under genomförandet Exempel på inkomna handlingar kan vara dokument om godmanskap och. 13 mar 2017 Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete. Utbildningen tar upp  31 mar 2020 Exempel: Förmåga att bli körd i buss, bil, tåg, spårvagn, båt, flyg m.m. Är det något särskilt viktigt att tänka på för att resan ska fungera för brukaren  Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar: • Socialtjänstlagen (SoL) • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  kommun är ett exempel på kommuner som infört en digital robot som ska hantera använde oss av var följande: Social work, dokumentation, paperwork,  Specialister på Social Dokumentation. Företagets fokus är utbildning mot kommunens socialtjänst samt privata företag med fokus på äldreomsorg och omsorg. I två kapitel redovisas praktiska exempel på hur arbetet med social dokumentation och ICF utvecklat verksamheter.