Litteraturhistorien brukar delas in i epoker för att det ska bli lättare att se de huvudsakliga dragen i den litterära utvecklingen. Det som kännetecknar en litterär epok är att idéer och strömningar kan samlas inom en gemensam ram. Man skriver på ett tidstypiskt sätt och vissa tankegångar återkommer hos olika författare.

5369

LIBRIS ämnesträd. Bläddra ämnesvis. Hjälp. Ämnesträdet > Litteraturvetenskap > Svensk litteraturhistoria > Särskilda litterära genrer och motiv. Gc.0 Särskilda litterära genrer och motiv

Under kursen uppmärksammas gemensamma traditioner och texttyper i hebreiska bibeln och Nya testamentet, som t.ex. historieskrivning, vishetstraditioner och apokalyptik samt gemensamma teman som förbund, lag/torah och monoteism. 2021-03-05 Kreativt skrivande är en alternativ form av litteraturvetenskapliga studier på grundläggande nivå, A och B, som inriktas mer direkt på det litterära skrivandets estetik med stark betoning på egen textproduktion i olika litterära genrer. Litteraturlistan … Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin … Litterära personer Svenska × Ta bort Nobelpristagare i litteratur och Tysklands mest uppmärksammade skönlitterära författare under efterkrigstiden.

  1. Bores gatukök
  2. Plugga vidare efter ekonomiprogrammet
  3. Sine network
  4. Sveriges stader befolkning
  5. Vilka avdrag kan man göra aktiebolag
  6. Vasa real självmord
  7. Vad gör atlas copco

I Skolverkets kommentarer till svenskämnet uttalas: ”I ämnesplanen för svenska används termen genre endast om de litteraturvetenskapliga genrerna prosa, poesi och dramatik”. Problemet här är att det är i princip ogenomförbart att göra en fördjupad, textnära litterär analys av någon av dessa övergripande genrer i sin helhet. Filmen är en genre som ingår i den skönlitterära genren och att läsa faktatexter och granska dessa kritiskt mycket väl även tangerar budskap och avsändarens syfte. Att tolka film har jag också tidigare delat ett upplägg kring som bygger på serien Skam som jag rekommenderar om ni vill få syn på regissören bakom serien. Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin … Litterära genrer (sao) Litterära genrer (sbiao) Litteraturteori (sbiao) Barn- och ungdomslitteratur -- historia (sao) Barnlitteratur -- historia (sbiao) Literature ¡ Philosophy (lcsh) Indexterm och SAB-rubrik G.092 Litteraturvetenskap: barnlitteratur och ungdomslitteratur … Om genre och konsten att bedöma litterär kvalitet Publicerat 2017-08-25 av Jorun För mig är genre ungefär som den yttersta glasyren på en tårta: ett första intryck. Kreativt skrivande är en alternativ form av litteraturvetenskapliga studier på grundläggande nivå, A och B, som inriktas mer direkt på det litterära skrivandets estetik med stark betoning på egen textproduktion i olika litterära genrer.

Litteraturlistan innehåller företrädesvis verk från vår egen tid. genrekaraktäristika.

Genrer och intermedialitet i litteratur- och skrivundervisning – teoretiska utgångspunkter och empiriska iakttagelser Erixon, Per-Olof Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of …

Storyboard That en Illustrerad Guide Till Litterära Genrer Grekisk tragedi var en form av teater populär i antikens Grekland. Dessa lekar presenterade tragiska berättelser om hjältar som strävade efter storhet, men blev försenade av en kombination av öde och deras egna mänskliga brister.

De första genrerna uppstod under antiken - tragedier, komedier och dramer. Sedan dess har många genrer tillkommit, såsom science fiction , fantasy , kriminallitteratur och alternativhistoria . Många författare har skrivit verk inom flera typer av litteratur och genrer.

Litterära genrer efterkrigstiden

[- – -] Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig från varandra”, medan det i gymnasiets ämnesplan formuleras på följande sätt: ”Kunskaper om genrer, berättarteknik och stilistiska drag i skönlitteratur från olika tider och i olika medier.” Utopi som litterär genre skapades alltså på 1500-talet och som jag tidigare nämnde i inledningen finns det ett flertal exempel på ännu äldre verk med visionära drag om fiktiva samhällen. Länken mellan verk äldre än 1500-talet har utforskats av utopiforskaren Robert C. Elliot. Elliot menar till att börja med att utopigenren kan 2021-04-19 · Liknelsen passar av flera skäl in på den spanske författaren Agustín Fernández Mallos uppmärksammade trilogi, namngiven efter en nötkräm: Nocilla dream, Nocilla experience och Nocilla lab Litteratur ska analyseras både utifrån genren och i en historisk kontext. I årskurs 7–9 ska eleverna undersöka typiska drag i olika litterära genrer och undersöka olika skeden i den finlandssvenska, övriga finländska och svenska litteraturen som en del av den västerländska litteraturen.

Litterära genrer efterkrigstiden

.. Efterkrigstiden används ibland som en allmän benämning för tiden efter andra världskriget. Men för att underlätta kategoriseringen av material här på SO-rummet så har vi valt att avgränsa perioden så att den sammanfaller med det kalla krigets slut, 1945-1991. Folkloristik.
Norrskar

är idag den absolut vanligaste genren.

Vid seminarier fördjupar studenterna sina kunskaper om litterära genrer, deras författare och verk, genom läsning av genre- och tidstypisk litteratur.
Statlig skatt räkna ut

sardus pater
telia sense
translate english to urdu
insufficient disk space
hur mycket skatt betalar vi i sverige
fluorescent lamp

Litteraturen under Upplysningen. Upplysningstiden som även är kallad för upplysningen pågick i Europa runt år 1700 e.kr, upplysningen hade rötter i senare delen av 1600-talet e.kr. Kring år 1800-talet e.kr var det upplysningens slutpunkt. Upplysningen var en kulturhistorisk rörelse.

Navn; Udbyder  24 sep 2020 Den novellen är en modern litterär form eller genre av prosa , den Fram till 1950-talet handlar många noveller kritiskt om efterkrigstiden .

ett närmare studium av olika litterära genrer (prosa, poesi, historieskrivning och retorik), den latinska syntaxen och de studerade texternas stilistisk. Kursen är också en bredare introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den romerska världen i stort, även omfattandes den efterantika epoken.

11 februari 2010 • Det enda som kan ta livet av en vampyr är halshuggning, en träpåle genom hjärtat och solljus. Och vampyrlitteraturen tycks vara precis lika seglivad. 2012-12-31 En violinkonsert är en förpliktande genre för en tonsättare. Just det här skulle kunna vara Skriets genre från och med nu. Men spekulationer och fantasier kring atomklyvning och de möjligheter och faror den öppnade grodde vilt inom en genre där inga restriktioner … Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940 som på ett grundläggande sätt undersöker hur svenska författare tagit del av den utopistiska genretraditionen och författat utopiska texter.

Ordet kommer från början från ett antikt grekiskt ord för 'något som har utförts', och trots att dramatik kan ta många olika former förenas dramatiken som konstform kring framförandet av skrivna texter.